ANUNȚ DE PRESĂ 

24.05.2021 

CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE ELEMENTE DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE PENTRU CONSTRUCȚII 

GROUP CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L., în calitate de Beneficiar, finalizează implementarea proiectului cu titlul  „CREAREA UNEI NOI UNITĂȚI DE ELEMENTE DE DULGHERIE ȘI TÂMPLĂRIE PENTRU CONSTRUCȚII”, cod SMIS 114643, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității  întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate  de producție și dezvoltarea serviciilor 

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de  Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în calitate de Organism  Intermediar 

Proiectul a fost implementat în Jud. Suceava, oraș Salcea, loc. Plopeni, str. Palagheni, nr. 1 B, România Valoarea totală a contractului de finanțare este de 4.057.064,36 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de  3.155.435,89 lei, unde 1.934.696,36 lei reprezintă contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, suma  de 341.416,98 lei din Bugetul Național, iar suma de 879.322,55 lei reprezintă contribuția beneficiarului la valoarea  eligibilă și 901.628,47 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA 

Obiectivul general al proiectului l-a construirea unei hale de producție si dotarea cu echipamente performante,  pentru realizarea produselor serviciilor propuse. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost: 

– Crearea unui număr de 3 locuri de munca permanente la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului  – 1 inovare de proces implementată 

– 1 inovare de produs implementată 

Rezultatele proiectului au fost: 

– Realizarea achizițiilor impuse de proiect 

– Execuția Lucrărilor de Construcții 

– Livrarea sau execuția serviciilor si contractelor de furnizare 

– Crearea a 3 noi locuri de munca 

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii 

În urma implementării proiectului locuitorilor jud. Iași li s-au creat 5 locuri de muncă permanente Bugetul de stat va încasa sume mai mari provenite din activitatea desfășurată de beneficiar Perioada de implementare a proiectului a fost de 51 luni (02.03.2017 – 31.05.2021) 

Informații suplimentare despre implementarea acestui proiect puteți obține de la GROUP CONSTRUCT BUCOVINA  S.R.L., Jud. Suceava, oraș Salcea, loc. Plopeni, str. Palagheni, nr. 1 B, cod poștal 727475, persoana de contact: Cocieru Dragos-Corneliu, tel.: 0722615836, fax: -, e-mail: office@groupcb.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

www.inforegio.ro                                                           facebook.com/inforegio.ro                                                www.fonduri-ue.ro